MOKYKLOS NAUJIENOS
Alytaus Šaltinių progimnazija skelbia konkursą Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti!

Alytaus Šaltinių progimnazija skelbia konkursą Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti!

Alytaus Šaltinių progimnazija skelbia konkursą Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti!
Detalesnė informacija skelbiama interneto puslapyje https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;907060.html ir https://www.saltiniumokykla.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-poreikis/
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu, koef. 14,53 – 14,94.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.
Darbo krūvis – 1.0 etatas.
Dokumentus pateikti iki 2023 m. rugsėjo 20 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Telefonas pasiteirauti +37065521310

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content