Progimnazijos tvarkos ir aprašai

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 16:45
Pietūs: 12:00 – 12:30
V: 8:00 – 15:30

Tel. nr.: +370 655 15372

Adresas: Lauko g. 23, LT-62338 Alytus

 

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Progimnazijos tvarkos ir aprašai

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO IR NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2023 m.

PROGIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO IR MOKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BEI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI KITŲ DALYKŲ PAMOKOMS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
APGAULĖS IR KOPUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ,TABAKĄ  IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 1

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO
PREVENCIJOS TVARKA

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ
MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ
MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content