-- Pasirinkite --

Progimnazijos tvarkos ir aprašai

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 16:45
Pietūs: 12:00 – 12:30
V: 8:00 – 15:30

Tel. nr.: +370 655 15372

Adresas: Lauko g. 23, LT-62338 Alytus

 

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Progimnazijos tvarkos ir aprašai

PROGIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO IR NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2023 m.

PROGIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO IR MOKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BEI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI KITŲ DALYKŲ PAMOKOMS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS APGAULĖS IR KOPUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ,TABAKĄ  IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 1

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS PAMOKŲ MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO, APSKAITOS IR  NELANKYMO
PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content