Socialinis pedagogas

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 16:45
Pietūs: 12:00 – 12:30
V: 8:00 – 15:30

Tel. nr.: +370 655 15372

Adresas: Lauko g. 23, LT-62338 Alytus

 

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė DOVILĖ SUŠINSKIENĖ, 205 kab.

tel.: +370 655 21292

Socialinė pedagogė AURELIJA TAMULIONĖ, 323 kab.

tel.: +37065519170

Įvertina ir padeda spręsti mokinių problemas ir įvairius sunkumus (socialinės adaptacijos, pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo – dirba su vaikais, patiriančiais, smurtą, seksualinį išnaudojimą, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir pan.), vykdo socializacijos ir saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) parinkti efektyvius ugdymo metodus ir būdus, suprasti ir priimti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius; geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ar psichinę negalę); geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą, geriau suprasti visuomenės socialinio keitimosi laikotarpį ir atsižvengti į jo ypatumus, sukurti jaukią, saugią darbo atmosferą, atitinkančią vaiko ir įstaigos specialistų poreikius.

Tiria socialinių paslaugų poreikį. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis atlieka organizacinį-informacinį darbą.

Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis socialinės pagalbos teikimą. Pagal įgaliojimus atstovaudami vaikų teisėms ir gindami jas teisėsaugos ir kitose institucijose, bendradarbiauja su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis.

Informuoja įstaigos administraciją ir pedagogus apie susidariusią situaciją, nepažeisdamas konfidencialumo reikalavimų.

Konsultuoja tėvus, rekomenduodamas efektyvius ugdymo metodus ir korektišką jų panaudojimą.

Informuoja apie smurto prieš vaikus atvejus mokyklos administraciją, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, policiją, medikus ir kitas institucijas.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content